date: 2024-02-21 12:01:09
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/aetivs01/public_html/domains/nero-falkowski.pl/public_html/app/sql.php
line: 364

Miejsce na Cmentarzu

Na cenę miejsca na cmentarzu nie muszą Państwo dysponować gotówką - nasza firma kredytuje opłaty, koszty pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego. Formalności cmentarne załatwiamy dla naszych klientów bezpłatnie.

Jeżeli Państwo dysponują miejscem do pochówku na cmentarzu (parafialnym lub komunalnym) wówczas w momencie nowego pogrzebu na tym samym miejscu konieczne jest uzupełnienie opłaty zwanej prolongatą na kolejne 20 lat. Jeżeli grób jest opłacony w momencie nowego pogrzebu jeszcze na 5 lat do przodu, wówczas konieczne jest opłacenie tylko następnych 15 lat, tak, aby od momentu pogrzebu grób był opłacony na 20 lat (okres demineralizacji). Nowy pochówek w tym samym miejscu (w grobie ziemnym) możliwy jest po upływie 20 lat od ostatniego pogrzebu. Przed upływem 20 lat możliwe jest jedynie tzw. „dochowanie“ jednej urny lub kilku urn z prochami (patrz: kremacje).

Jeżeli Państwo nie dysponują miejscem do pochówku (patrz: groby) wówczas konieczne jest wykupienie takiego miejsca na cmentarzu parafialnym lub komunalnym. Ceny są zróżnicowane w zależności od cmentarza oraz usytuowania grobu. Ponadto konieczne jest uiszczenie opłaty zwanej prolongatą na kolejne 20 lat.

Obsługujemy wszystkie cmentarze w Bydgoszczy, Fordonie i kujawsko-pomorskim oraz na terenie całego kraju.