date: 2024-04-23 13:27:02
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/aetivs01/public_html/domains/nero-falkowski.pl/public_html/app/sql.php
line: 364

Finansowanie

Bezpłatnie załatwiamy wszystkie formalności związane z zasiłkiem pogrzebowym: wypełniamy formularze, składamy wnioski w odpowiednich instytucjach. Dokumentujemy koszty pogrzebu i przedkładamy faktury konieczne do otrzymania zasiłku pogrzebowego.

Bezpłatnie kredytujemy koszty pogrzebu w ramach zasiłku ZUS, KRUS, policji i wojska. Oznacza to, że zamawiając u nas usługę nie muszą Państwo posiadać gotówki. Kredytujemy zarówno koszty zakładu pogrzebowego jak i koszty urzędowe, kościelne, cmentarne, kremacyjne i inne.

Pozostającą różnicę między zasiłkiem pogrzebowym a kosztami pogrzebu wypłacamy Państwu w naszych biurach.