date: 2024-06-21 23:46:06
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/aetivs01/public_html/domains/nero-falkowski.pl/public_html/app/sql.php
line: 364

Dokumenty

Do załatwienia u nas formalności związanych z pogrzebem potrzebne są:

  • karta statystyczna zgonu lub akt zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka
  • legitymacja emeryta lub rencisty osoby zmarłej (jezeli takie istnieją)
  • dowód osobisty osoby zajmującej się pogrzebem; najlepiej współmałżonka osoby zmarłej lub najbliższego członka rodziny (dzieci, rodzice, rodzeństwo)
  • dokumenty dotyczące opłaty grobu (jeżeli Państwo posiadają)