Dokumenty

Do załatwienia u nas formalności związanych z pogrzebem potrzebne są:

  • karta statystyczna zgonu lub akt zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka
  • legitymacja emeryta lub rencisty osoby zmarłej (jezeli takie istnieją)
  • dowód osobisty osoby zajmującej się pogrzebem; najlepiej współmałżonka osoby zmarłej lub najbliższego członka rodziny (dzieci, rodzice, rodzeństwo)
  • dokumenty dotyczące opłaty grobu (jeżeli Państwo posiadają)