date: 2024-05-25 22:45:30
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/aetivs01/public_html/domains/nero-falkowski.pl/public_html/app/sql.php
line: 364

Planowanie Pogrzebu

Ta oferowana przez nas usługa polega na wcześniejszym, mniej lub bardziej szczegółowym zaplanowaniu ceremonii pogrzebowej. Wszelkie ustalenia mogą dotyczyć pogrzebu zarówno samego klienta, jak i jego najbliższych.

Planowanie pogrzebu w naszym zakładzie pogrzebowym w Bydgoszczy i Fordonie nie wymaga wcześniejszego płacenia za usługę, a jedynie oznacza ustalenie szczegółów ceremonii takich jak: charakter pochówku (kremacja, pochowanie w ziemi, w morzu), czy pogrzeb ma być świecki, czy katolicki, ewentualnie w innym obrządku, czy mają zostać wysłane zawiadomienia o śmierci (jeżeli tak, to można podać listę osób oraz wybrać tekst), czy po pogrzebie ma być zorganizowana stypa, kto może uczestniczyć w ceremonii, ponadto kwestie oprawy muzycznej, dekoracji wieńcami, kwiatami itp.

Zwolennicy wcześniejszego planowania pogrzebu wymieniają następujące pozytywne aspekty tej usługi:

  • zdobycie zawczasu niezbędnych informacji do podjęcia świadomej decyzji
  • bycie zawczasu przygotowanym na to wydarzenie w przyszłości
  • zdobycie pewności dotyczącej wykonania ostatniej woli zmarłego
  • dokonanie osobistego wyboru pośród oferowanych możliwości pogrzebowych
  • zmniejszenie obciążenia psychicznego najbliższych osób, związanego z koniecznością dokonywania przez nie wyboru bez uprzedniej znajomości woli zmarłego

częściowo źródło: Wikipedia.pl