date: 2024-06-21 22:01:16
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/aetivs01/public_html/domains/nero-falkowski.pl/public_html/app/sql.php
line: 364

Stypy

Zgodnie z życzeniami klienta Zakład Pogrzebowy NERO-FALKOWSKI organizuje stypy. W ofercie zestawy tradycyjne lub menu indywidualne.

Dzięki umowom handlowym oferujemy znaczne upusty u wybranych restauratorów na terenie Bydgoszczy, Fordonie i kujawsko-pomorskim pozwalające zorganizować tanią stypę. Organizujemy stypy do porzebów m.in. na cmentarzach: ul. Wiślana, Al. Wyszyńskiego (Bielawki), na Artyleryjskiej, Kossaka, Czyżkówko, Fordon, Błonie.

 

Przykładowe lokalizacje:

Dworek Pan Tadeusz ul. Kąkolowa, Osielsko