date: 2024-06-21 22:34:27
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/aetivs01/public_html/domains/nero-falkowski.pl/public_html/app/sql.php
line: 364

Transport

Całodobowo odbieramy zmarłych z mieszkań, wszystkich szpitali, hospicjów, domów seniora a następnie transportujemy do nowoczesnej chłodni.

Do transportu zmarłych używamy pojazdów specjalnych (karawanów pogrzebowych) spełniających wszystkie aktualne wymagania sanitarne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.

Usługę przewozu oferujemy także jako oddzielną usługę niezależną od pogrzebu, dotyczyć to może zarówno przewozów zmarłych jak i przewozów ekshumacyjnych.

Zajmujemy się transportem zmarłych oraz prochów na terenie Bydgoszczy, Fordonu, okolic (kujawsko-pomorskie) i całego kraju. W skład naszych usług wchodzi również transport międzynarodowy.