date: 2024-06-21 22:28:22
error: E_USER_ERROR
description:
SET SESSION sql_mode = 'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION,NO_AUTO_CREATE_USER';, ## Variable 'sql_mode' can't be set to the value of 'NO_AUTO_CREATE_USER' ##
place: /home/users/aetivs01/public_html/domains/nero-falkowski.pl/public_html/app/sql.php
line: 364

Ekshumacja

Ekshumacja to wydobycie zwłok/szczątków ludzkich lub prochów i ich ponowne pochowanie w tym samym lub innym grobie. Przeprowadzenie ekshumacji umożliwia żyjącym krewnym likwidację grobów rodzinnych oddalonych od miejsca zamieszkania i przeniesienie ekshumowanych szczątków na teren jednego cmentarza bądź nawet do jednego grobu.

W powiązaniu z ekshumacją możliwa jest również kremacja ekshumowanch zwłok i umieszczenie powstałych w wyniku spopielenia prochów w urnie a następnie grobie ziemnym lub kolumbarium.

Z reguły ekshumacje przeprowadza się po 20 latach od pochówku w okresie od 16.10. do 15.04. we wczesnych godzinach rannych. Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy powiatowy inspektor sanitarny. O planowanej ekshumacji należy powiadomić pisemnie zarząd cmentarza. W zgromadzeniu dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia z SANEPID-u służymy Państwu poradą/pomocą.

Ekshumacje przeprowadzamy zgodnie z obowiązujacymi przepisami.

Jako odrębną usługę oferujemy przewozy ekshumacyjne np. gdy zarząd cmentarza lub inna instytucja przeprowadza tylko czynności ekshumacyjne.

Prowadzimy ekshumacje na terenie Bydgoszczy, Fordonu, kujawsko-pomorskiego oraz całej Polski.